FRISKT

Vår vision är ett inkluderande samhälle där alla kan delta på sina villkor och där personer med funktionsnedsättning får höjd status, politisk representation och en tillgänglig demokrati. Vi kämpar för allas lika värde oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.