Funktionsvariationer är ett naturligt inslag i alla befolkningar.

Funktionsförmågan i olika avseenden varierar mellan individer men också hos var och en. När är en mindre god funktionsförmåga en funktionsnedsättning? Det beror inte bara på funktionsförmågan hos den enskilde utan också på miljöns tillgänglighet och omvärldens förväntningar.

Vi vill se att personer med funktionsnedsättning ses som en tillgång och att de kan bidra till samhällets utveckling.


FRISKT är en funktionshinder förening. Vi ser gärna att många grupper kan mötas hos oss, inte bara de med funktionsnedsättning och att alla kan känna sig välkomna att delta i våra arrangemang.

Vi tar avstånd från funkofobi, alla typer av diskriminering och rasism. Vi jobbar för att öka kunskapen och för att sprida en mer tolerant och inkluderande människosyn.

Vi jobbar för att hitta mötesplatser mellan människor och skapa meningsfulla sammanhang genom olika typer av kulturutövning eller kulturarrangemang.

Vi vill att personer med funktionsnedsättning ska förstå sitt värde och att de är en del utav den demokratiska processen. Deras röster räknas och mer kunskap behövs om demokrati. Till detta använder vi blogg, podd, bildstöd och skrift.

Vi jobbar mot funkofobi och för en tillgänglig demokrati.

Våra samarbetspartners är FUB Malmö, RBU Skåne, Inkluderingslabbet, BID Malmö, konstären Bengt Elme`n och kooperativet SMIL.