FRISKT är en funktionshinderförening.


Hos oss kan alla mötas och känna sig välkomna att delta i våra arrangemang oavsett om du har ett funktionshinder eller inte.


Tillsammans jobbar vi mot funkofobi och för en tillgänglig demokrati.

  

Vi vill öka kunskapen och sprida en mer tolerant och inkluderande människosyn.

Detta gör vi med hjälp av meningsfulla kulturarrangemang som skapar mötesplatser för människor med olika bakgrunder.

 

Vi ser människor med en funktionshinder som en tillgång i samhället och att de kan bidra till samhällets utveckling.

 

Genom FRISKT ges människor med funktionshinder en möjlighet att uttrycka sitt intresse för kultur. Få möjligheten att stå på en scen framför en publik eller skriva en bok. Kulturen känner inga gränser vare sig du har ett funktionshinder eller inte.

 

Vi samarbetar med FUB Malmö, RBU Skåne, Inkluderingslabbet, BID Malmö, FIFH, DHR, konstnären Bengt Elmén och kooperativet SMIL.


För att bli medlem:

Swisha 100 SEK till 123-386 72 64